Backgammon regler

online-casino-game

Nedan återges de vanliga backgammonreglerna som används på de olika backgammonsidorna på nätet. Reglerna i backgammon kallas också populärt för gammonregler, men i praktiken är det två ord för samma sak. Vi rekommenderar att du skriver ut denna sida och har den liggande vid datorn första gången du ska prova på att spela backgammon på nätet.

1. Så vinner man

I backgammon är målet att få hem alla brickor till sitt eget bo och sedan flytta ut dem ur spelet. Vinnaren av spelet är den spelare som först lyckas flytta ut alla sina brickor från spelplanen.

2. Så startar spelet

Båda backgammonspelarna kastar varsin tärning. Den spelare som får högst antal prickar börjar. Spelaren ska flytta det antal som båda tärningarna visar, dvs. antalet prickar på backgammonspelarens egen tärning och motståndarens. Observera: Tärningskasten gäller inte om de visar samma antal prickar. Om de gör det, måste man kasta om tills de visar olika värden.

3. Så flyttas backgammonbrickorna

De två backgammonspelarna byter efter öppningskastet till att kasta båda tärningarna.

Regler för flyttning av brickor

  1. Flytta mot lägre värde: Backgammonbrickor ska alltid flyttas framåt. I praktiken innebär det att man alltid flyttar en backgammonbricka till ett lägre värde än det som backgammonbrickan redan är placerad på. (T.ex. en flytt från fält 12 till fält 3 på backgammonbrädan.
  2. Fria fält: En av de viktigaste reglerna i backgammon är att ett fält måste vara fritt för att spelare ska kunna landa på det. Förklaring: I praktiken innebär det att en av följande situationer är uppfylld: A. Ett fält är fritt när du själv redan har en eller fler brickor placerade på fältet. B. Ett fält är fritt när det inte finns några brickor på fältet, dvs. varken dina egna eller motståndarens brickor. C. Ett fält är fritt när din motspelare har högst en bricka placerad på fältet. D. Det är tillåtet med ett obegränsat antal backgammonbrickor på ett fält. Det finns alltså ingen övre gräns.
  3. Separata backgammontärningar: Båda tärningarna ska uppfattas som separata tärningar. De två separata tärningarna utgör tillsammans ett kast. I praktiken innebär det att du kan välja att använda summan av båda tärningarna på en enda bricka eller antalet prickar på varje tärning för varsin bricka.
  4. Fria fält måste användas: Om du väljer att använda totalt antal prickar på en enda bricka måste det göras så att brickan hamnar på ett av de fria fälten. (Se punkt 2 ovan.)
  5. Tärningarnas värde fördubblas: Om båda backgammontärningarna visar samma antal prickar, till exempel 5 och 5, ska du flytta som om det var fyra tärningar i stället för två. Det kallas för en dubbel.
  6. Om möjligt ska båda tärningarna användas: Båda backgammontärningarna ska alltid, om det är möjligt, användas i ett enda kast. Om det inte går att använda båda tärningskasten, utan bara det ena, så gör du det. Om den ena eller den andra tärningen kan spelas, men inte båda, ska du alltid använda och spela den högsta tärningen. Turen övergår till motståndaren om inget av tärningskasten kan spelas.

4. Nedräkningsur

Syftet med nedräkningsuret är att en backgammonspelare inte får möjligheten att dra ut på spelet. Med nedräkningsuret är man dessutom alltid säker på att hitta en vinnare.

5. Så flyttar du upp en bricka på vallen

Om det bara finna en bricka på ett fält kallas det för en blottad bricka. I en situation då en bricka landar eller mellanlandar på ett fält där motståndare bara har en bricka, dvs. en blottad bricka, så flyttas denna bricka till vallen mitt på backgammonbrädet.

6. Regler för hur du flyttar en bricka från vallen tillbaka in i spelet

Reglerna är tydliga – har du en bricka på vallen får du inte flytta dina andra brickor förrän denna bricka är tillbaka i spelet. Utslagen bricka måste sättas i spel igen i motståndarens bo. Det gör du i praktiken genom att flytta backgammonbrickan från vallen in på det fält i motståndarens bo som motsvarar antalet prickar på en av tärningarna. Det gäller fortfarande att du inte kan flytta till ett fält som är ockuperat av motståndaren. Fältet måste vara fritt.

7. Så flyttas brickor ut ur spelet

Alla dina brickor måste vara i ditt bo innan du kan börja flytta dem ut ur spelet. Brickor som flyttats ut från backgammonbrädan kan inte tas i spel igen. Om en bricka slås ut medan du är på väg att flytta brickor ut ur spelet och hamnar på vallen, får du inte flytta ut några brickor innan den utslagna brickan är tillbaka i ditt bo. Brickorna flyttas ut från brädan utifrån de fält, som motsvarar antalet prickar på tärningarna. Du måste inte flytta ut brickor ur spelet, utan kan alternativt välja att flytta brickor i eget bo. I en situation då en tärning visar ett antal prickar som är högre än det högsta fältet du har brickor på, måste du ta bort en bricka från det högsta fältet som du har brickor på.

8. Tilldelning av poäng kallas backgammon och gammon

Regler för tilldelning av poäng. Den backgammonspelare som flyttar ut alla sina brickor vinner 1, 2 eller 3 poäng.

  1. Normalt spel: Handlar det om ett backgammonspel, där din motståndare har flyttat ut brickor när du flyttar ut din sista bricka, vinner du ett normalt spel och får 1 poäng.
  2. Gammon: Har din motståndare ännu inte flyttat ut någon av sina brickor vinner du en så kallad “gammon” och får 2 poäng.
  3. Backgammon: Tredje situationen är om din motståndare ännu inte har flyttat ut några brickor ur spelet och fortfarande har brickor i ditt bo eller på vallen, då vinner du en backgammon och får 3 poäng.

9. Dubbleringstärning

Dubbleringstärningen används normalt i alla spel. I backgammonspel, där man inte dubblar, kan du enligt avsnittet ovan vinna 1 poäng (normalt spel), 2 poäng (gammon) eller 3 poäng (backgammon). Syftet med att använda en dubbleringstärning är att öka det antal poäng man spelar om. Dubblar man vinner du 1, 2 eller 3 poäng gånger dubbleringstärningens värde. Ett exempel: Visar dubbleringstärningen 2 och du vinner en gammon (dvs. 2 poäng) får du 4 poäng (2 gånger 2 = 4) i stället för de normala 2 poängen. Visar dubbleringstärningen 4 får du 8 poäng (4 gånger 2 poäng = 8) i stället för normala 2 poäng vid en gammon.

När du har valt att dubbla övergår nästa dubbleringsbeslut till din motståndare. Du kan inte ångra ditt dubbleringsbeslut. Din motståndare har två möjligheter. Han/hon kan antingen acceptera dubbleringen eller ge upp. Accepteras dubbleringen spelar ni nu om 2 poäng, 4 poäng (gammon) eller 6 poäng (backgammon). Om motståndaren ger upp dubbleringen avslutas spelet och du vinner 1 poäng. Väljer din motståndare att acceptera dubbleringen förlorar du rätten att använda dubbleringstärningen och tärningen flyttas över på din motståndares sida av brädet. Den nya nivån placeras ovanpå dubbleringstärningen. Din motståndare kan vid en senare tidpunkt välja att dubbla till 4. Om eller när denna situation uppstår måste du ta ställning till denna dubblering. Väljer du att ge upp förlorar du 2 poäng (dubbleringstärningens nivå) och spelet avslutas. Väljer du i stället att acceptera dubbleringen flyttas dubbleringstärningen återigen över till din sida och sidan med 4 vänds uppåt. Dubbleringstärningen fortsätter på så sätt att flyttas fram och tillbaka i ett spel.

10. Regler för de så kallade Backgammon Match-spelen.

Match-spel i backgammon är spel då man på förhand har avtalat att spela för att uppnå ett visst antal poäng. Den backgammonspelare som först uppnår detta antal poäng har vunnit spelet. Handlar det om en backgammonturnering kan vinsten kvalificera dig att gå vidare i turneringen. Handlar det om ett normalt spel, en mot en, kan vinsten vara en vinstsumma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *